Ayala, A., Domínguez, I., Maldonado Cervantes, I. A., & Tejeda-Yeomans, M.-E. (2023). Core-corona approach to describe hyperon global polarization in semi-central relativistic heavy-ion collisions. Suplemento De La Revista Mexicana De Física, 4(2), 021109 1–5. https://doi.org/10.31349/SuplRevMexFis.4.021109