Paredes Arriaga, Alejandro, Ana Leonor Rivera, Diego Frías, Sergio Ramos, and Alicia Negrón Mendoza. 2023. “Numerical Modeling of Radiation-Induced Reactions: Fricke Dosimeter at 298 K, 198 K, and 77 K”. Suplemento De La Revista Mexicana De Física 4 (1):011001 1-4. https://doi.org/10.31349/SuplRevMexFis.4.011001.