Rentería Estrada, D. F., Hernández-Pinto, R. . and Sborlini, G. (2022) “Parton distribution effects in the direct photon production at hadron collisions”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, 3(2), pp. 020712 1–5. doi: 10.31349/SuplRevMexFis.3.020712.