Kozyrev, E. (2022) “Results from low energy e +e − facilities of Budker Institute of Nuclear Physics”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, 3(3), pp. 0308007 1–6. doi: 10.31349/SuplRevMexFis.3.0308007.