Paredes Arriaga, A., Rivera, A. L., Frías, D., Ramos, S. and Negrón Mendoza, A. (2023) “Numerical modeling of radiation-induced reactions: Fricke dosimeter at 298 K, 198 K, and 77 K”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, 4(1), pp. 011001 1–4. doi: 10.31349/SuplRevMexFis.4.011001.