Ayala, A., Domínguez, I., Maldonado Cervantes, I. A. and Tejeda-Yeomans, M.-E. (2023) “Core-corona approach to describe hyperon global polarization in semi-central relativistic heavy-ion collisions”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, 4(2), pp. 021109 1–5. doi: 10.31349/SuplRevMexFis.4.021109.