Hernández Cruz, A., Montes de Oca Yemha, J. H. and Gaitán Lozano, R. (2023) “Update on the parameter space for the dark matter with extended scalar sector”, Suplemento de la Revista Mexicana de Física, 4(2), pp. 021127 1–8. doi: 10.31349/SuplRevMexFis.4.021127.