Ayala, A., I. Domínguez, I. A. Maldonado Cervantes, and M.-E. Tejeda-Yeomans. “Core-Corona Approach to Describe Hyperon Global Polarization in Semi-Central Relativistic Heavy-Ion Collisions”. Suplemento De La Revista Mexicana De Física, vol. 4, no. 2, Sept. 2023, pp. 021109 1-5, doi:10.31349/SuplRevMexFis.4.021109.