Balderas-Mata, S. E., Ramos Soto, O. and Medina Márquez, J. (2023) “Misapplication of the parametric statistics to calculate the uncertainties when calibrating commercial spectrocolorimeters”, Revista Mexicana de Física, 69(6 Nov-Dec), pp. 061304 1–. doi: 10.31349/RevMexFis.69.061304.